Ledningssystem och Underhåll

TT Underhåll  Produktspec


TT Underhåll är ett webbaserat system för att hantera underhållet på maskinparken. Med underhåll förstås i detta fallet 2 typer av underhåll som ska utföras på maskinparken

 1. Det reaktiva underhåller
 2. Det proaktiva underhållet


Det reaktiva underhållet 
Det reaktiva underhållet är det underhåll som föranleds av att något inträffat. Det kan vara ett haveri eller att man upptäckt att något bör bytas eller repareras. Ofta reulsulterar det reaktiva underhållet i oplanerade produktionsstopp och förseningar av leveranser. 

Det proaktiva underhållet 
Det proaktiva underhållet är det underhåll man arbetar med för att förebygga olika typer av incidenter som leder till det reaktiva underhållet. Det proaktiva underhållet utgörs ofta av kontroller, smörningar, mätnngar eller utbyte av delar innan de förorsakar incidenter.


Syfte 

Syftet med att implementera ett system för att planera och hantera olika typer av underhåll är som regel att: 

 • Säkerställa en hög produktivitet i de olika maskiner och hjälpmedel som används.
 • Öka leveranssäkerheten gentemot kunden.
 • Minska fel, haverier och andra incidenter som kan leda till akuta situationer och förlust av anseende hos kunden.
 • Öka kvaliteten på slutprodukten.

Med TT Underhåll tillgodoses de syften som beskrivits ovan. 

TT Underhåll Produktspecifiaktion

Övergripande 

 • Webbaserat system nås via webbläsaren i datorn. 
 • Kräver ingen installation i egen server eller nätverk. 
 • Molnbaserat system går att komma åt från både dator, surfplatta eller smartphone.

Funktioner 

 • Objekt / maskinregister.
 • Förebyggande underhåll med intervall och förrådslageruppdatering.
 • Felinrapportering med uppföljning och kontroll, även här med förrådslageruppdatering 
 • Rapporter och upföljning med statistik i wordformat 
 • Inventeringsfunktioner.
 • Mailfunktioner för felinrapportering och förebyggande underhåll
 • Arbetsordrar och listor.

IT säkerhet 

 • All information ligger på servrar som hanteras inom Teliakoncernen med speglade funktioner (Under våren kommer det även att ges möjlighet att driften sker genom Microsoft Azure)
 • Kontinuerlig backup tas och lagras på annat ställe
 • Skydd mot intrång genom brandvägg 
 • Skydd för email via leverantör av emailfunktion (Binero).
 • Inloggning med unsername och password.
 • Email skickas aldrig till systemet.