Ledningssystem och Underhåll


          


TT Underhåll 


Användarvänligt och lättarbetat molnbaserat underhållssystem

Du sätter lätt upp ert underhållssystem direkt i vilken dator som helst, även din surfplatta eller smartphone.  Det enda som du behöver är internetkoppling och en webbläsare. Du kan köra allt ifrån ett enkel maskinregister till ett omfattande koncernbaserat system. 


Integrera alla olika aspekter av underhållsarbetet i underhållsssystemet   
 Maskinunderhåll

Arbeta med:

  - Arbetsordrar

  - Problemrapportering 

  - Förebyggande underhåll och mätningar  

  - Feedback Förrådslagret 

  - Inventering 

  - Artikelstatistik (gäller förrådsartiklar)

  - Beställningsunderlag 

  - Optimeringar 

Personlig säkerhet 

  - Inloggning 

  - Stämpelfunktion

  - Personlig logg


Låt underhållssystemet möta behovet av att skapa kontroll över maskinparken och dess skötsel  
Uppgiftslista baserad på min egen inloggning 

Ger en snabb webbaserad lista över vad jag ska göra under veckan eller längre fram. Arbetsorder 

Olika typer av arbetsordrar eller listor som kan användas för att planera arbetet,  Även digitala ordrar


                                                                                   Testa TT Underhåll  


Med TT Underhåll webb får du ett flexibelt och enkelt verktyg för att hålla reda på det förebyggande och avhjälpande underhållet på maskinparken. Med TT Underhåll tar du lätt och smidigt fram 

 • Arbetsrapporter. 
 • Selekterade listor över såväl fel som ska åtgärdas som förebyggande underhåll som ska utföras. 
 • Analyser och rapporter som behandlar både praktiskt utförande och kostnadskontroll.
 • Emailnotifieringar så att den som ska utföra ett underhåll i god tid får en signal om detta. 
 • Inköpsplanering avseende förbrukningsmaterial som nått ner under beställningspunkt och ska beställas 

Med TT Underhåll skapar ni översikt och kontroll över maskinparken och får på så sätt

 • Säkrare drift av maskiner 
 • Säkrare leveranser till kunder 
 • Nöjdare kunder 
 • Ökad livslängd på maskiner
 • Mindre arbete med akutlösningar 
 • Bättre planering 


TT Underhåll är det optimala underhållssystemet för dig som vill kunna arbeta enkelt och snabbt lära dig hur man kommer in och kan lägga upp maskinparken.  TT Underhåll ger dig dessutom ett lättarbetat verktyg för att hantera det förebyggande underhållet via portabla enheter såsom surfplattor och annat.