Avvikelser, Ledningssystem, Mätdon och Underhåll

TT Mätdon

TT Mätdon är ett webbaserat program för att hålla reda på företagets mätdon, ta fram listor över de mätdon som ska laibreras samt regustrera utförda kalibreringar. 

Med TT Mätdon får du kontroll över 

  1. Företagets mätdon 
  2. De kalibreringar som ska göras på mätdonet 
  3. De utförda kalibreringarna och resultat av kalibreringar