Ledningssystem och Underhåll

Priser på skapande av  ledningssystem

De priser som anges nedan bygger på att vi i samarbete med er tar fram ett  kvalitets och eller miljöledningssystem enligt de 5 steg som som presenterats på
Färdigt ledningssystem

På samtliga system erbjuder vi support under systemets löpande gång. Systemen bygger på att de körs i molnet  Hostingkostnader per år för servern 8,000 kr per år.

Den support vi erbjuder är frivillig men bygger på olika almanackor för att kunna veta vad som ska göras den kommande månaden och följa upp vad som har gjorts under året och i vilken utsträckning vi följt systemets intentioner. Kostnaden för ett supportavtal är 9 000 kr per år 

Samtliga priser är angivna exklusive vid var tids gällande mervärdeskatt


Kvalitetsledningssystem ISO 9001 : 2015
Med webbportal 
  • Manual 
  • Blanketter
  • Styrdokument 
  • Webbaserat system för hantering av avvikelser och incidenter
Pris  9 000 kr
Miljöledningssystem med innehåll:  ISO 14001 : 2015
  • Webbportal för medarbetarna 
  • Färdig handbok - miljömanual 
  • Tic Tac Systems system för revisionsplaner och revisioner 
  • Miljöutredning 
  • Miljöaspekter
  • Mål med handlingsplaner

Pris  9 000 krIntegrerat ledningssystem för kvalitet och miljö  
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015

Systemet utformas utifrån era produkter och tjänster 


Pris  15 000 kr