Ärende, Ledningssystem och Underhåll

Priser på skapande av  ledningssystem

De priser som anges nedan bygger på att vi i samarbete med er tar fram ett  kvalitets och eller miljöledningssystem enligt de 5 steg som som presenterats på
Färdigt ledningssystem

På samtliga system erbjuder vi tilläggssupport under systemets löpande gång om man så önskar . Systemen bygger på vår molnbaserade tjänst TT Ledning Driftskostnad 1500kr/mån upp till 10 anv ( obs att en användare i vissa fall kan utgöra en hel avdelning )

ERBJUDANDE 
Vid beställning  fram tom sista februari lämnar vi 50% rabatt på 1:a årets hostingkostnad 


Samtliga priser är angivna exklusive vid var tids gällande mervärdeskatt

Hälvten faktureras vid avtalets ingående och hälvten när ledningssystemet är färdigt och godkänt av kunden 


Kvalitetsledningssystem ISO 9001 : 2015
Med webbportal 
  • Manual 
  • Blanketter
  • Styrdokument 
  • Webbaserat system för hantering av avvikelser och incidenter
Pris  15 000 kr
Miljöledningssystem med innehåll:  ISO 14001 : 2015
  • Webbportal  
  • Färdig handbok - miljömanual 
  • Tic Tac Systems system för revisionsplaner och revisioner 
  • Miljöutredning 
  • Miljöaspekter
  • Mål med handlingsplaner

Pris  15 000 krIntegrerat ledningssystem för kvalitet och miljö  
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
Pris  20 000 kr

 Intresseanmälan 

Systemen utformas utifrån era produkter och tjänster