Ledningssystem och Underhåll

Vi tar med hjälp av er fram ert Miljö- och kvalitetsledningssystem.


I ett interaktivt arbete med er tar vi gemensamt fram ett integrerat ledningssystem för kvalitet och eller miljö. 

Systemet bygger på de nya standaderna ISO 9001 : 2015 och ISO 14001:2015 

Kvalitetsledningssystem

ISO 9001:2015 kommer att bygga på de 7 uttalade grunmdprinciperna 

 1. Kundfokus 
 2. Ledarskap
 3. Medarbetarnas engagemang 
 4. Processinriktning 
 5. Faktabaserade beslut 
 6. Relationshantering 

ISO 9001 används idag av företag över hela världen och är eb global standard för att kvalitetscertifiera sitt ledningssystem.  Allt fler företag inser hur viktigt det är att kunna visa på sitt kvalitetsarbete genom att vara certifierade.  För att få vara med i upphandlingar blir det allt vanligare att det är nödvändigt att vara certidierad. 


Miljöledningssystem 

ISO 14001:2015 Miljöledningssystemet kommer att bygga på de punkter som enligt den nya standeraden är viktiga för tt kunna skapa och vidmakthålla ett levande miöjlledningssystem

 • Ledningens engagemang 
 • Agerande för att identifiera Risker och möjligheter 
 • Policy och agerande för att minska företags påverkan på miljön utifrån Mark, vatten och luft. 

Ledningssystemet kommer att utformas efter verksamhetens sätt att arbeta. Systemet kommer att bli en del av  verksamhetens struktur och sätt att arbeta. 


Arbetsgång för att ta fram systemet 


 1. Ett första möte genomförs med ledningen (Mötet är ett distansmöte och vi arbetar med verktyget Teamviewer )
 2. En första utgåva tas fram av systemet för att kunna studeras av ledningen 
 3. Företagsledningens sätter sig in i systemet 
 4. Uppföljningsmöte genomför. (även detta i form av ett distansmöte)
 5. Plan tas fram för certifiering av ackrediterat certifieringsorgan


 Se priser  

 Intresseanmälan