Avvikelser, Ledningssystem, Mätdon och Underhåll


Med TT Ledning har du med automatik alla komponenter som behövs för certifiering.

 • Processer 
 • Avvikelser 
 • Dokumenthantering
 • Förbättringsarbete
 • Internrevisioner 
 • Processkartor
 • Leverantörsbedömningar 
 • Befattningar
 • Kompetensutveckling

 • En färdig mall  för hur du identifierar och arbetar med företagets processer och processkartor.
 • Ett färdigt webbaserat verktyg för företagets avvikelser och ärenden.
 • Färdiga mallar för ledningssystemets dokument med ett färdigt system för dokumenthanteringen.
 • Färdig mall för företagets arbete med förbättringar
 • Färdig komponent för revisionsplaner, checklistor, revisionsresultat och uppföljning.
 • Verktyg för att skapa processkartor och publicera dem enkelt i den egna webbportalen.
 • Komplett funktion för att hantera leverantörsbedömningar.
 • Funktion för befattningar med kompetenskrav och befogenheter.
 • Funktion för utveckling och uppföljning av medarbetarnas kompetens. 

Vi bygger och ert ledningssystem med inriktning mot certifiering

Pris från 9 000 kr

 Läs mer här   


Vi erbjuder nu även support av ert miljö- och kvalitetsledningssystem. 

Med syfte att upprätthålla och se till att nödvändig uppdatering av dokument sker