Avvikelser, Ledningssystem, Mätdon och Underhåll


TT Ledning  Det moderna webbaserade kvalitetsledningssystemet integrerat med miljöledningssystemet


Med TT Ledning har du med automatik alla komponenter som behövs för att skapa ett modernt system för kvalitets och miljöledning TT Ledning ger dig även ett verktyg för att  effektivisera   era rutiner.

Med TT Ledning når ni även snabbt fram emot en  certifiering inom ISO9001, ISO14001 eller OHSAS18001.


Med TT Ledning får du följande färdiga moduler 

Du slipper sitta och fundera över hur du ska få med allt som bör finnas med 

 • Processer 
 • Avvikelser 
 • Dokumenthantering
 • Förbättringsarbete
 • Ledningshandboken
 • Internrevisioner / egenkontroller
 • Processkartor
 • Leverantörsbedömningar 
 • Befattningar
 • Kompetensutveckling

 • En färdig mall  för hur du identifierar och arbetar med företagets processer och processkartor.
 • Ett färdigt webbaserat verktyg för företagets avvikelser och ärenden.
 • Färdiga mallar för ledningssystemets dokument med ett färdigt system för dokumenthanteringen.
 • Färdig mall för företagets arbete med förbättringar
 • Alla styrande dokument åtkomliga direkt i webbläsaren Inga andra program behövs 
 • Färdig komponent för revisionsplaner, checklistor, revisionsresultat och uppföljning.
 • Verktyg för att skapa processkartor och publicera dem enkelt i den egna webbportalen.
 • Komplett funktion för att hantera leverantörsbedömningar.
 • Funktion för befattningar med kompetenskrav och befogenheter.
 • Funktion för utveckling och uppföljning av medarbetarnas kompetens. 


Vi bygger och ert ledningssystem med inriktning mot certifiering

Pris från 9 000 kr

 Läs mer här   


Vi erbjuder nu även support av ert miljö- och kvalitetsledningssystem. 

Med syfte att upprätthålla och se till att nödvändig uppdatering av dokument sker