Ledningssystem och Underhåll

TT LEDNING 

Det kompletta verktyget för ert ledningssystem 

Med TT portalen har du med automatik alla komponenter som behövs i ett ledningssystem.


  • En färdig mall  för hur du identifierar och arbetar med företagets processer och processkartor.
  • Ett färdigt webbaserat verktyg för företagets avvikelser och ärenden.
  • Färdiga mallar för ledningssystemets dokument med ett färdigt system för dokumenthanteringen.
  • Färdig mall för företagets arbete med förbättringar
  • Färdig komponent för revisionsplaner, checklistor, revisionsresultat och uppföljning.
  • Skapa processkartor och publicera dem enkelt i den egna webbportalen.
  • Komplett funktion för att hantera leverantörsbedömningar.
  • Funktion för befattningar med kompetenskrav och befogenheter.
  • Funktion för utveckling och uppföljning av medarbetarnas kompetens.