Ärende, Ledningssystem och Underhåll

Instruktionsfilmer TT Avvikelser

Hej. 

Nedan följer ett anatl länkar till instruktionsfilmer avseende TT avvikelser.  Det finns för närvarannde en film som översiktligt behandlar hur avvikelsehanteringssystemet fungerar, och det kommer här att finnas fler länkar till filmer som fördjupar hur man kan nå ett arbete med avvikelserna som leder till ständiga förbättringar i ledningssystemet. 


 Instruktionsfilm 1 Här har du en kort introduktion till hur man arbetar i TT Avvikelser 


 Avvikelser Grunddata 1 Här har du en konrt introduktion till att bygga ramarna kring ert avvikelesehanteringssystem