Ledningssystem och Underhåll

Support och hjälp

Klicka på knappen nedan när din konsult säger till. 

- klicka sedan på kör  och invänta därefter att programmet ska fråga om ett session number.  Detta får du av din konsult och därefter följer du hans anvisningar. 


 Supportkoppling