Ledningssystem och Underhåll

Generella bestämmelser omfattande våra nya molnprodukter

De nedan presenterade generella bestämmelserna reglerar förhållandet mellan den som i sin verksamhet utnyttjar våra molnbaserade tjänsterna och Tic Tac System AB


 1.  Tjänsterna 
  1. Avtalet omfattar de av Tic Tac System utvecklade tjänsterna TT Ledning Webb,   TT Underhåll Webb  TT Avvikelser Webb.
 2. Användandet av tjänsterna 
  1. Tic Tac System AB ger kunden en icke exklusiv rätt att i enlighet med avtalets villkor utnyttja de tjänster som tillhandahålls inom de ovan beskrivna tjänsterna.
 3. Drift och felavhjälpning 
  1. Tjänsterna är i princip tillgängliga 24 timmar om dygnet. Dock ges inga garantier av Tic Tac System AB avseende tjänsterna tillgänglighet. Tjänsten kan ligga nere på grund av underhåll som ska utföras,  på grund av olika sk patchar som ska installeras eller på grund av något annan typ av driftstörning som systemet av olika anledningar kan drabbas av. Tic Tac System ska då skyndsamt försöka att få systemet i drift igen. Tic Tac System AB ger heller ingen garanti för tjänsternas felfrihet.
  2. Vid inrapportering av fel åtar sig däremot Tic Tac System AB att skyndsamt utreda felet och i den mån det går försöka att rätta till det.  
 4. Support
 5. Kundens skyldigheter
 6. Användarnamn och lösenord 
 7. Pris och betalningsvillkor
 8. Förtida upphörande 
 9. Ansvarsbegränsning 
 10. Avtalets upphörande 
 11. Sekretess
 12. 13 Villkorsändring 
 13. Personuppgiftsbiträdesavtal 
 14. Meddelanden
 15. Giltighetstid
 16. Övrigt