Service /  supportavtal

 

TIC-TAC System

 

TIC-TAC System utvecklar effektiva datorprogram inom områdena underhåll, kvalitet, ledning och miljö. Programmen underlättar införandet och driften av ledningssystem för kvalitet respektive miljö.

 

TIC-TAC Systems produkter är utvecklade för att passa de flesta branscher och verksamheter. Programmen är dels effektiva IT verktyg för kvalitet och miljöarbete på företaget och man kan likna dem vid lättanvända bokföringssystem inom respektive område. Statistikrapporter och olika listor kan lätt skrivas ut, och man har all data som rör kvalitets eller miljöarbetet på företaget samlat i en och samma databas.

 

I ”TT familjen” finns en rad IT verktyg för att effektivisera arbetet kring både kvalitets och miljöledningsarbetet. Bl.a. följande:

 

Nedan följer de punkter som styr avtalets innebörd, villkor och längd

 

Servicegivaren är TicTac System AB

Servicetagaren är det företag som ingått avtal om serviceavtal enligt detta avtal

 

 

1      Support.

a.     Servicegivaren lämnar support på programmet enligt nedanstående betingelser

                                          i.    Support ges per telefon eller med förfrågan med  email

                                         ii.    Support avser programmets funktioner och kan i vissa fall även avse programmets funktioner i den övriga strukturen i systemet.

                                        iii.    Svarstiden på supportfrågor kan variera. Vid enklare frågor ges svar direkt men vid mer komplicerade frågor kan svarstiden variera. Någon garanterad svarstid finns ej då frågor i vissa fall kan kräva utredningar för att kunna besvaras.

 

b.     Supporten innefattar ej 

                                          i.    Installationer av program.

                                         ii.    Operativt arbete med kundens system

                                        iii.    Frågor som berör kundens system och behörighet i kundens system

 

 

2      Uppgraderingar.

a.     Löpande uppgraderingar i programmet finns att ladda ner på TIC TAC Systems hemsida. Information om uppgraderingar tillhandahålles genom mail till angiven kontaktperson. Vid förändringar av kontaktpersoner är det på kundens ansvar att meddela servicegivaren så att information kommer till rätt person.

b.     Frågeställningar kring nerladdning och frågor kring uppgraderingen

c.     Installation av uppgradering ingår ej utan debiteras enligt gällande prislista.

 

 

Vid hjälp och stöd av den sort som ej innefattas i avtalet utgår pris enligt gällande prislista

 

Avtalet löper med 1 års löptid med årsvis förlängning om ej uppsägning sker 3  månader före avtalets utgång. Uppsägning ska helst ske brevledes men kan även ske via mail, bekräftelse ska då finnas

 

Kostnad för avtalet följer gällande prislista